Organisatie

De Week van de Smaak  wordt georganiseerd door de Stichting Week van de Smaak, in samenwerking met haar netwerk van regiocoördinatioren. De uitgangspunten van de Week van de Smaak staan beschreven in ons ´smaakhandvest´. Bij het beoordelen van aangemelde activiteiten en samenwerking met andere partijen is het smaakhandvest ons uitgangspunt.

Heeft u vragen?

Algemene vragen kunt u stellen aan  info@weekvandesmaak.nl. Voor een aantal onderdelen hebben we het werk verdeeld over verschillende organisaties en personen. Bij elk onderdeel staat vermeld wie de contactpersoon is.
Met vragen over het aanmelden of organiseren van een eigen activiteit kunt u terecht bij de regiocoördinator van uw provincie. Deze staan vermeld op de regiopagina´s.
Organisatoren van landelijke activiteiten kunnen contact opnemen met René de Bruin via  info@weekvandesmaak.nl of 0317-420224

Wat doen we niet?

De Week van de Smaak-organisatie krijgt de meest originele en verassende vragen. Een paar voorbeelden van wat we niet doen en wat sommige mensen kennelijk wel van ons verwachten:

  • Andere activiteiten sponsoren;
  • Uw persbericht doorsturen naar onze perslijst;
  • Meehelpen met organiseren van een lokale activiteit;
  • Taarten bakken!
[helft1]