Smaakhandvest

De Week van de Smaak is hét jaarlijkse evenement waarin gezonde en eerlijke voeding onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek, met nadruk op ambachtelijke, seizoensgebonden, natuurzuivere, duurzame en streekgebonden producten. ‘Smaak’ is hierbij het verbindende element.

Door mensen uit alle geledingen van de samenleving op een positieve manier in contact te brengen met gezond en lekker voedsel dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling en gezonde levensstijl. De Week van de Smaak wordt gedragen door het enthousiasme en de inzet van partners in diverse sectoren; de Week van de Smaak verbindt (lokale) producenten, bedrijfsleven, non-profit organisaties en overheden.

De Week van de Smaak gaat uit van 6 kernwaarden, die de uitgangspunt vormen van het smaakhandvest:
• Ambachtelijk
• Natuurzuiver (= zonder additieven)
• Seizoensgebonden
• Diervriendelijk
• Bekende herkomst
• Duurzaamheid

Het doel van de Week van de Smaak is om, in samenwerking met regiocoördinatoren en partners uit alle geledingen van de samenleving, een breed publiek te laten ervaren wat écht eten is en een concreet handelingsperspectief te bieden. De landelijke organisatie bedenkt en realiseert inspirerende activiteiten die hun hoogtepunt beleven in de Week van de Smaak. Het effect hiervan moet zijn dat bestaande organisaties en structuren jaarrond verder gaan met deze activiteiten.

De Week van de Smaak is dé ontdekkingstocht naar pure producten en culinaire authenticiteit, en biedt:

 • een jaarlijks terugkerend evenement met publieksacties en publieksactiviteiten verspreid door het land, dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid biedt te genieten van pure smaken en authentieke producten
 • een stimulerend platform voor reeds bestaande én nieuwe initiatieven rond smaakbeleving van eten en drinken.

De Week van de Smaak wil:

 • aandacht vragen voor smaak, voor jong en oud
 • goede smaak relateren aan vers, ambachtelijk, seizoen en streekgebonden
 • bewustwording over streek- en seizoensproducten en biologische voeding bevorderen
 • het genieten van deze producten stimuleren
 • aandacht vragen voor eten aan tafel als onderdeel van ons cultureel erfgoed
 • informatie bieden over voeding, smaken en eetculturen
 • kennis laten maken met (onbekende) smaakvolle producten
 • vakkennis en ambachtelijke en authentieke bereiding herwaarderen
 • de verhalen en rituelen bij eten en drinken laten herleven
 • de tradities van het culinair erfgoed herstellen
 • een duurzame en gezonde eetcultuur bevorderen
 • culinaire vernieuwing bevorderen
 • smaken en eetculturen laten ontdekken

 

De Week van de Smaak is bedoeld voor:

 • het publiek, om meer smaakbeleving te laten ervaren
 • iedere organisatie die smaak een warm hart toedraagt, waaronder de culinaire wereld (koks, journalisten, restaurants, bedrijfscatering); maatschappelijke organisaties; boeren en winkels; om onder de paraplu van de Week van de Smaak bij te dragen aan méér genieten van smaakvolle producten.

 

De Week van de Smaak is een  initiatief van Stichting Week van de Smaak.